This analysis is written by Gustaf Nordenlöw and Henrik Sundström, and they look into the potential outcomes of A City Medias strategy going forward, and what implications that has on valuation. This report is written in Swedish. If you want to get in touch with the analysts, or if you have any questions regarding the report, please send an email to: analysgruppen@linclund.com

Kompetent ledning och insiderägande om 78,6%
VD Anders Axelsson har drivit och utvecklat bolaget sedan år 2000. Axelsson äger 48,9 % av aktierna och är därmed bolagets störste ägare. Näst efter Axelsson utgörs de fem efterföljande ägarposterna av styrelseledamöter.

Ledande position på marknad som vuxit med 33 % från 2014. ACM har idag en marknadsledande position i Sverige inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Utomhusreklammarknaden väntas växa med hela 33 % från 2014 till slutet av 2016 och har en förväntad tillväxttakt om 3-4% CAGR från 2017 till 2019 vilket öppnar för framtida tillväxt.

Skalbar affärsidé i form av höga marginaler vid nya affärer. Under H1 2016 ökade omsättningen med 79 % och EBITDA med 138 % under samma period. Denna skalbarhet kan även illustreras av att EBIT/anställd  under perioden ökade från 286 till 480 tSEK trots att antalet anställda ökade från 9 till 15 stycken.

Stora kunder såsom Volkswagen och Samsung säkrar större ordrar framgent. Flera kända varumärken såsom Nike, Volkswagen och Samsung har tidigare använt sig av A City Medias lösningar. Under Q1 mottogs en order om 30 MSEK som motsvarar omkring 50 % av omsättningen förra året. Ordrar av det här formatet ingjuter framtida förtroende för bolagets lösningar och har potential att agera kurstrigger.

Läs analysen i sin helhet

a-city-media-bild