In this report, analysts Christan Erlandsson and Victor Väggö analyzes the online casino company Nordic Leisure, by evaluating the potential growth strategies that can increase top-line growth. If you want to contact the analysts, please send an email to analysgruppen@linclund.com. This report is written in Swedish. Click on the image below to read the full report.

Stor kassa ger potentiell värdedrivare I förvärv. Kassan på över 100 MSEK utgör ca 60 % av tillgångarna. Enligt uttalande från VD skall kassa användas till investeringar i form av förvärv.

Insiderköp över 1 MLN aktier i kombination med erfaren ledning stärker förtroendet. Stylerseordförande Niklas Bråthen köpte i mitten på augusti drygt 1 MLN vilket mostsvarade en ökning på  ca 8,7 %. Han är nu den största ägaren med 12,5 miljoner motsvarande 22,24% av aktierna.

Lågt värderare jämfört med peers ger uppsida över 100 %. Med ett EV/S tal på 1,34x jämfört med branschsnitt på över 3x finns möjlighet till uppvärdering. Bolaget hade i Q3 en bruttomarginal på ca 66 % vilket är i linje med sektorn. EV/EBIT på 29x är lägst relativt peers, vilket indikerar en uppsida på 56 %.

Effekt av kostnadsbesparingsprogram visas i Q3. Programmet förväntas ge en årlig besparing på 10 MSEK som börjar gälla från och med Q3 vilket resulterar i minskade kostnader med ca 2,5MSEK per kvartal. Detta estimeras öka EBIT-marginalen med 5,8 procentenheter.

Läs analysen i sin helhet nedan

nordic-leisure-bild-kopia