eWork Group AB has an interesting position as a an intermediary in the consulting business, and in this report, Analysts Gustaf Nordenlöw and Daniel Nilsson, looks deeper into what their unique position implies in terms of valuation. Click on the image below to read the full report. This report is written in Swedish. If you wish to contact the analysts, please send an email to analysgruppen@linclund.com

Tar marknadsandelar på växande marknad. Bolagets omsättning växte med en CAGR om 21.4 % mellan 2010-2015 jämfört med den svenska IT-konsultmarknaden som växte med 2.8 % under samma period. Efterfrågan på IT-konsulttjänster spås öka med en CAGR mellan 1.5-3 % fram till 2020 vilket öppnar för fortsatt tillväxt.

Direktavkastning 2017 på 8.0 % med dagens aktiekurs. eWork har inga anställda konsulter vilket innebär låga fasta kostnader. Rörelsekapitalet är 3.7 % av omsättningen vilket öppnar för stor utdelningspotential till aktieägare. Utdelning estimeras öka till 5.8kr/aktie 2017.

Starka referenskunder som ABB, Nordea och Sony. Norska statens “Lånekasse” anlitade nyligen eWork på grund av referenser. Dessutom fick eWork ett pris för bästa konsulttjänsteleverantör av Sony. Detta skapar ett referensvärde vilket ingjuter förtroende för bolagets tjänster framgent .

Insiderägande om 27.4 % inger förtroende för långsiktig värdeökning. Styrelseordförande Staffan Salén äger 27.4 % av bolagets aktier, Investment AB Öresund äger 10 % och Handelsbanken Fonder 2.4 %. Detta signalerar en tro  på företagets långsiktiga lönsamhet och värdeutveckling.

Expansionplaner för kommande år utgör kurstrigger på kort sikt. eWork planerar att expandera sin verksamhet ytterligare, troligen mot utländska marknader, vilket utgör kurstrigger på kort sikt.

Läs analysen i sin helhet

ework-group-ab