NEPA is concluded to have a bright growth outlook, but is the current valuation fair? In this report, analyst and bachelor student Nils Betsholtz evaluates what the future may hold for NEPA. Technical analyst in this report is Jesper Carlsson. If you want to contact the analysts, please send an email to analysgruppen@linclund.com. This report is written in Swedish.

Summary of the analysis:

Välpositonerad gentemot marknadsförändringar gynnar fortsatt tillväxt: Bolaget har en produkt som är rätt positionerad för övergången från traditionella marknadsundersökningar till digitala lösningar som tillämpar Big Data teknologi. Detta har och förväntas ta markndasandelar från traditionella aktörer och bidra till fortsatt stark tillväxt framöver.

Starkt förtroende ledningen och företaget: Företagsledningen har omfattande erfarenhet av marknadsföringsbranschen genom erfarenheter i andra företag kombinerat med akademiska meriter. Insiderägandet är högt och intresset för börsnoteringen resulterade i en överteckning på 400%.

Smart affärsmodell skapar stabilitet och skalbarhet: Bolagets intäkter är till största del abonnemangs- och licensintäkter vilket ger en stabilitet och förutsägbarhet för framtida intäkter. När produkterna är modulbaserade är det enkelt att kundanpassa samt minska framtida utvecklingskostnader vilket ska bidra till skalbarhet framöver.

DCF-värdering visar att en nedsida på 24-45% är rimlig: Den nuvarande värderingen tyder på höga förväntingar när det kommer till tillväxt och lönsamhet. Bolaget har växt snabbt de senaste 10 åren vilket skapar förväntningar på att detta tillväxttempo fortsätter infrias. Däremot tillkommer nu fler risker än tidigare med uppstarten på konkurrensutsatta marknader som USA. DCF-värdring visar dessutom att bolaget inte bör handlas till mer än 70-97 SEK/aktie.

Läs analysen i sin helhet

NEPA