In this analysis, Jesper Wijk and Filip Eriksson analyze Polygiene. The company is currently striving to expand its business, and according to this report, Jesper and Filip conclude that there is potential for growth going forward.

Technical analyst: Andreas Israelsson.

If you want to contact the analyst, please send an email to: analysgruppen@linclund.com. This report is written in Swedish.

Analysis summary:

En stark outdoor- och fitnesstrend gör Polygienes produkt aktuell. Flera undersökningar visar på en stor nytta för silversaltlösning i kläder där både hygien- och miljöaspekter spelar stor roll. Bara i USA är marknaden för activewear värd $44 miljarder och växte med 16 % 2015.

Stora befintliga kunder och högt inflöde av nya avtal. Bolaget har sedan tidigare avtal med bland annat Adidas, Patagonia och Hugo Boss, och har under hösten inlett nya samarbeten med sex olika bolag, inom olika segment. Det diversifierar intäktsstrukturen i kundportföljen, vilket minskar riskerna för hur outdoorbranschen utvecklas.

Höga kostnader hänförligt till organisk tillväxt tynger resultatet. Marknadssatsningar, som ökat med 5.6MSEK under året, samt kostnader för notering vid First North på 0.9MSEK tynger resultatet. Bolaget uppvisar en förlust på -2.8 MSEK för rullande 12 månader. Med prognosticerad omsättningstillväxt kommer helåret visa ett svagt positivt resultat på 0.8MSEK.

Omsättningstillväxt i base case på 26 % för helåret. Under första halvåret växte omsättningen med 51 % jämfört med samma period 2015, vilket tillsammans med en hög bruttomarginal på 60 % ger en uppsida i EV/S motsvarande 33 % nästkommande två år.

Stark finansiell ställning och välrenommerad styrelse med insiderägande. En kassa på 50 % av totala tillgångar, som en följd av nyemission 2015, ger utrymme för marknadssatsningarna som gjorts under året, samt eventuella satsningar 2017.


Läs analysen i sin helhet

Polygiene