In this report, analysts Gustaf Nordenlöw and Valentino Rogic evaluates the potential of the real estate company Tobin Properties. This case is written in Swedish. If you want to get in touch with the analyst, please send an email to analysgruppen@linclund.com.

Case summary:

Absolutvärdering visar på potentiell uppsida om 302 %. Börsen värderar bolagets framtida projektvinster per kvadratmeter till 4000SEK. Baserat på tidigare slutförda projekt håller Tobin en projektmarginal om 15 % i base-case. Den totala snittvinsten på alla planerade projekt är 12086 SEK per kvm. Detta ger en snittvinst per kvm som är 3 ggr högre än börsens nuvarande värdering.

Låga räntor och ökande disponibel inkomst gynnar Tobin Properties. Dagens negativa ränteläge minskar lånekostnader. Allt fler hushåll får högre disponibel inkomst och har råd med premiumlägenheter. Dessutom ökar Stockholms läns befolkning, vilket ökar efterfrågan på nybyggnationer

Omsättningstillväxt mellan 2015-2016E om 56,2 (11) MSEK. Ett flertal projekt säljstartas  under 2017 som har potential att ge en omsättningstillväxt mellan 16E-17E om 293 % i base-case.

EV/EBIT om 5.53x och EBIT-marginal om 11.8 % 2017E. Därtill estimeras en EV/EBIT i ett base-case 2018E till 5.16x med en EBIT-marginal på 16,3 %. Det som driver nyckeltalen är den ökande omsättningen som beror på att många projekt säljstartas samt en mindre utveckling av kostnadsposter.

Högt insiderägande om 44,29 % talar för långsiktighet. Utöver ett högt insiderägande uppgår det institutionella ägandet av bolaget till 8.93 %, vilket talar för tro om framtida värdeutveckling.

Läs analysen i sin helhet nedan:

 

Tobin Properties