In this equity report, analyst Jesper Wijk evaluates the investment prospects of ZetaDisplay. Technical analyst is Andreas Israelsson. This report is written in Swedish.

Case summary:

ZetaDisplay agerar på en marknad som förväntas växa med 6.7 % CAGR fram till 2022. Den organiska omsättningstillväxten estimeras vara 11 % för bolaget fragment, samtidigt som bolaget guidar för 25 % total omsättningstillväxt framöver. Detta innebär att bolaget tar marknadsandelar. Bolaget är redan marknadsledande i Norge och Finland och ytterligare förvärv på befintliga marknader är dessutom troliga, vilket även VD nämner i VD-intervjun senare i analysen.

Strategiska förvärv. Under 2015 förvärvades MarketMedia Oy vilket ökade omsättningen i Finland med 290 % under samma år, och under 2016 förvärvades ProntoTV, till priser som ledde till multipelarbitrage. Proforma omsättning innebär en ökning från 142 till 171 MSEK för helåret 2016, motsvarande en ökning på 20 %. Nettoskuld/EBITDA har varit relativt stabil under en längre tid trots lånefinansierade förvärv. Vid fortsatt integration av nyförvärv kommer denna kvoten med största sannolikhet att minska, eller hållas konstant vid ytterligare förvärv.

Kortsiktig trigger i form av listbyte, samt högt insiderägande. Bolaget förväntas byta från First North till Small Cap på Stockholmsbörsen vilket öppnar upp för institutionellt ägande samt eventuellt högre multiplar. Insiderägandet är 49 % samtidigt som styrelse har erfarenheter som bland annat koncernchef på IKEA Sverige och vice VD på ICA AB.

Bolaget värderas lågt eller i nivå jämfört med peers för 2016. EV/S är 1.4x vilket kan jämföras med snittet bland peers på 4.9x, dessutom handlas bolaget till en EV/EBITDA på 12.8x, jämfört med snittet på 26.5x. Estimering genom kassaflödesvärdering visar på uppsida på 41 % i base-case, samtidigt som bolaget guidar för marginalexpansion och multipelpress framgent.

Läs analysen i sin helhet

ZetaDisplay (3)