In this equity report, analysts Cecilia Skoglund and Daniel Nilsson evaluates Absolent Group. If you want to get in touch with the analysts, please send an email to analysgruppen@linclund.com. This report is written in Swedish.

Case summary:

Spännande förvärv bidrar till tillväxt. Absolent Group har de senaste åren gjort en rad förvärv av producenter och återförsäljare i bland annat England, USA, Kina och Tyskland. Dessa förvärv gör att bolaget kan nå ut till en större marknad med ett bredare sortiment. Den fulla potentialen av förvärven har inte nåtts än utan mer synergieffekter i form av mindre overheadkostnader och bättre leverantörsvillkor är att vänta allt eftersom integrationen fortskrider.

Bolaget har växt dubbelt så snabbt som marknaden med CAGR på 17%. Marknaden för industriell luftfiltrering uppskattas av Grand View Research ha växt med CAGR på 6% från 2012-2016. Absolent Groups CAGR har under samma period varit 17% vilket innebär att bolaget växt mer än dubbelt så snabbt som marknaden i övrigt. Den snabba tillväxten och expansionen är viktig för att förverkliga skalbarhetsfördelar i framtiden.

Namnkunniga ägare inger förtroende. Melker Schörling är största ägaren med ett privat innehav på 57.45% av antalet aktier och Carl-Henric Svanberg tredje största med 9.19%. Bolaget har starka och erfarna ägare som ger en betryggande bild. Dessutom är insiderägandet mycket stort, aktien har endast en free float på 10%.

Positiva makrotrender visar på möjligheter till framtida tillväxt. Efter ett turbulent 2016 verkar vindarna ha vänt åt rätt håll för Absolent Group. Både USAs och Storbritanniens industri visar nu en positiv tillväxt igen, 0.31% respektive 3.2% YoY januari 2017, två mycket viktiga marknader. Dessutom väntas efterfrågan i Kina öka i takt med att hårdare krav ställs på luftkvalitén, ytterligare ett tecken på att marknadsdynamiken går bolaget till mötes.

Read the full report

Absolent-28032017 kopia