This equity report is written by analysts Douglas Tindberg and Wilhelm Sondén, and they investigate the outlooks for MQ. If you want to contact the analysts, please send an email to anlysgruppen@linclund.com. This report is written in Swedish.

Case summary:

Förvärv som breddar kundbas. Under Q3 2016 genomförde MQ Holding ett förvärv av klädbolaget Joy Shop. Förvärvet ökade koncernens antal butiker med ca 45%. Dessutom tillförs en omsättning på ca 258MSEK per år, vilket har utgjort 14% av total omsättning under första halvåret 16/17. Detta innebär även att koncernen får en ökad närvaro på den digitala handelsmarknaden och målgruppen breddas ytterligare, vilket möjliggör potentiell ökning av kundtillförsel.

Nysatsningar i en växande E-handel. MQ Holding med dotterbolagen MQ Retail och Joy Shop genomgår enligt koncernen en snabb tillväxt inom e-handel. Den digitala handeln i Sverige befinner sig i en stark tillväxtfas och förväntas öka med 17% under 2017. Koncernen har genomfört stora digitala satsningar i Q4 2016 med fokus på integrering av fysiska butiker och online-butiker. Antal webbexklusiva märken ökar online, samtidigt som det finns stora möjligheter till omsättningsökning och höjda marginaler på denna plattform.

Ökat insiderägande indikerar optimism om framtiden. Under Q1 2017 ökade insiderägandet i koncernen och andelen uppgår nu till ca 32% av det totala aktiekapitalet. Köpen talar för en ledning med optimistisk syn på utvecklingen i bolaget.

Direktavkastning på 5,21% för Q2 2017. MQ har en hög utdelning, såväl sett till andel av vinst som till aktiekurs. Direktavkastningen är för nuvarande 5,21%, vilket dessutom är högt relativt peers. Med en fortsatt stabil estimerad marginal framöver finns goda förutsättningar till framtida utdelningar.

Läs analysen in sin helhet

MQ Equity Analysis kopia