This report is written by Filip Eriksson, and the analysis focuses mainly on new growth areas for Mr Green.  The analysis is written in Swedish. If you want to get in touch with the analyst, please send an email to analysgruppen@linclund.com.

Case summary:

Hög omsättningstillväxt bäddar för framgång. Omsättningstillväxt Q4 2016 på 31,85%, som kan förklaras genom implementeringen av den nya affärsstrategin Mr Green 2.0. Bolaget står starkt rustat för framtida tillväxt.

Låg värdering jämfört med konkurrenter. Värderas till EV/S 0,98 att jämföra med närmsta konkurrenters snitt på 3,98. Öppnar upp för en uppvärdering av aktien. EV/EBITDA för 2018 beräknas I base case till 3,74.

Kompetent bolagsstyrning. Välrenommérad styrelse med högt insiderägande och kompetens ger tillit till bolagets styrning.

Stor kassa i förhållande till börsvärde. Kassa på 267MSEK möjliggör framtida förvärv och ger finansiell stabilitet. Skulle bolaget bestämma sig för att dela ut halva kassan motsvarar det en attraktiv direktavkastning på 9%.

Läs analysen i sin helhet

Mr-green-final kopia