In this equity report, analysts William Celsing and Nils Betsholtz investigates the prospects of Uniflex as an investment. If you want to get in touch with the analaysts, please send an email to analysgruppen@linclund.com. This report is written in Swedish.

Case summary:

Hög branschtillväxt och låg penetrationsgrad i förhållande till övriga europeiska länder. Bemanningsbranschen har senaste tre åren växt med CAGR 6,5 % och sett till penetrationsgraden för bemanning i andra europeiska länder, finns förutsättningar för aktörer att nå ut till större del av arbetskraften i Sverige. Trots gynnsamt marknads- klimat har Uniflex under samma period minskat omsättningen med CAGR 2,8 %.

Utmanande förutsättningar för ökad EBIT- marginal. Härrörande från låga inträdesbarriärer, större personalstyrka och förhöjda arbetsgivar- utgifter skapar detta tuffare klimat att uppnå målet om en EBIT-marginal om 5 %. För 2017E estimeras EBIT-marginalen nå 1,7 %.

Tillsynes attraktiv direktavkastning på 6,9 %. Dock finns farhågor kring om den höga direkt- avkastningen är långsiktigt hållbar, då genom- snittliga utdelningsandelen senaste fyra åren överstigit 100%.

Handlas till EV/EBIT 17,08x 2017E, motiverar 16 % nedsida. Detta till följd av ökad konkurrens, högre personalkostnader och lägre skalfördelar.

Läs analysen i sin helhet:

Uniflex2.0-1 kopia