In this report, analyst Gustav Furenmo evaluates the prospects of NGS, a company facing structural headwinds in their cost base, but at the same time a fairly strong top line growth. This report is written in Swedish. If you want to contact the analyst, please send an email to analysgruppen@linclund.com.

Case summary:

Underliggande marknadstillväxt ger NGS goda möjligheter att växa. Bolaget har genom organisk och förvärvsdriven tillväxt ökat omsättningen med 26 % under de senaste två åren. Till följd av god finansiell ställning finns vidare möjligheter till fler förvärv under 2017. Dock måste ledningen lyckas stärka koncernens organiska tillväxt. Även om det finns finansiellt utrymme för framtida förvärv anses koncernens möjligheter att leverera på sina finansiella mål om 10 % tillväxt svåra att uppnå baserat på historisk utveckling under 2016.

NGS värderas lågt relativt konkurrenter. Den rådande rabatten anses vara befogad. Lyckas bolaget stärka marginaler i linje med konkurrenter och genomföra lyckade förvärv till rimliga multiplar finns utrymme för en uppvärdering. Med en targetmultipel om EV/EBIT 10x väntas i bull case scenario en uppsida om 45 % de kommande två åren.

Koncernens lönsamhet är i en svagt negativ marginaltrend. Inom verksamhetsområdet vård sjönk EBIT-marginalen med 1.3 procentenheter under 2016. Vårdbemanning utgör en stor del av NGS verksamhet (83%) och får därmed kraftig inverkan på koncernens lönsamhet. Då ramavtal knyts på 2-4 års sikt väntas marginaltrenden brytas de kommande två åren. Vidare har NGS genom förvärv etablerat bemanningsområdet ekonomi, vilket har uppvisat goda marginaler under volymökningar vilket ger potential för marginalexpansion på koncernnivå framgent. Skalbarhet inom segmentet påvisas av att både lönsamheten och volymer har stärkts sedan konsolidering.

Läs analysen i sin helhet

NGS_Group_Final