In this report analyst Nils Betsholtz is diving into Solteq, a Finnish IT-consultant operating since 1982. The analysis discusses the promising prerequisites for topline and operating margin growth, which are essential for the potential upside in the security.This report is written in Swedish. If you want to get in touch with the analyst, please send an email to analysgruppen@linclund.com.

Case summary:

Ny Strategi ger förutsättningar för tillväxt. Fokus på e-handel och OMNI-commerce lösningar ses som en smart strategi med avseende på de goda marknadsförutsättningarna. Förutsättningarna för både organisk tillväxt samt förvärv bedöms goda vilket kommer bidra till aktieägarvärde framgent.

Stort utrymme för nya förvärv. Företaget har ett stort förvärvsutrymme som kan hjälpa bolaget att växa snabbare. Kassan är 30% av börsvärdet och ca 5% av utstående aktier finns till förfogande, vilket anses vara mycket goda förutsättningar.

Goda marknadsförutsättningar. Tillväxten för E-handeln i Sverige är hög och i USA har e-handeln en marknadsandel på 10%. Internetförsäljning blir således en allt viktigare försäljningskanal, för vilken Solteq kan leverera konkurrenskraftiga lösningar.

Kraftig skuldsättning kan hämma tillväxt. Bolagets Net Debt/EBITDA för 2016 blir 2,06. Justerat för en engångspost blir denna siffra 4,12, vilket anses ansträngt för denna typ av bolag. Det finns goda förutsättningar för lönsamhets-förbättringar och tillväxt men givet ett scenario där bolaget inte lyckas med detta kan fokus istället hamna på skuldsanerande åtgärder.

Klicka på bilden för att läsa analysen i sin helhet

Solteq kopia