In this equity report, analysts Douglas Tindberg and Wilhelm Sondén evaluates Drillcon. The company has divested their operations in Finland, and simultaneously started investing in new projects in South America. This analysis is written in Swedish. Technical analyst is Carl Becht. If you want to get in touch with the analysts, please send an email to analysgruppen@linclund.com. This report is written in Swedish, and if you want to read the full analysis, please click here or on the picture below.

Starkare kassaflöde ökar möjlighet till fortsatt hög utdelning och investeringar. Bolagets starka operativa kassaflöde, till följd av omstruktureringar och förbättrat rörelsekapital,  skapar utrymme för planerade investeringar och framtida utdelning.

Avveckling i Finland samt nyetablering i Chile skapar nya förutsättningar till förbättrad lönsamhet och tillväxt. Den finska verksamheten som försattes i konkurs Q4 2015, tynger inte längre koncernen och har lett till stora lönsamhetsförbättringar. Därtill har Drillcon grundat ett dotterbolag i Chile, vilket väntas generera organisk tillväxt. Dotterbolagets utveckling förväntas bli en avgörande drivare för koncernens framtida prestation.

Kontrakt i Q1 2017 utökar marknadsnärvaro och möjlighet till framtida affärer. Drillcon, med dotterbolaget Drillcon Scandinavia, har fått ett kärnborrningskontrakt gällande projektetet ”Förbifart Stockholm”. Arbetet medför ett kontraktsvärde om ca 13MSEK. Kunden Implenia har utbredd verksamhet i både Norden och övriga Europa, vilket skapar möjligheter till ytterligare samarbeten.

Investeringsprogram förväntas öka kapacitet och tillväxt. Stigande efterfrågan på bolagets tjänster har lett till ett nytt investeringsprogram för 2017 om 65MSEK. Investeringarna riktas främst mot verksamhetsområdet inom raiseborrning som har god kostnadseffektivitet och förväntas ge resultat nästkommande år.

Attraktiv direktavkastning om 5,8 % för 2016, dock  påvisar den historiska utvecklingen osäkerhet inför framtiden. Den positiva ökningen av det operativa kassaflödet har motiverat förslag till hög utdelning, som motsvarar 90 % av vinsten. Den höga utdelningen minskar dock utrymme för framtida planerade investeringar  och har även överskridit vinsten historiskt, vilket skapar misstro till en ihållande utdelningsandel.

Klicka på bilden nedan för att läsa analysen i sin helhet

Drillcon