In this equity report, analysts Jakob Lembke and Johan Cisneros evaluate Stillfront group. The company has shown double-digit growth the past years, partly boosted by a high rate of acquisitions. The analysts narrate why Stillfront may be well positioned to further grow through acquisitions, but also through organic growth with current games and upcoming releases. This report is written in Swedish If you want to get in touch with the analysts, please send an email to analysgruppen@linclund.com. Please click on the picture below in order to access the full report.

Case summary: 

  • Diversifierad spelportfölj och stark pipeline förväntas ge 45 % organisk tillväxt 2018. Stillfront har en stark spelportfölj som estimeras omsätta 119 MSEK under 2018. Pipelinen estimeras omsätta 126 MSEK 2018e vilket totalt sett motsvarar en organisk tillväxt på 45 %. Genom en operativ hävstång om 1.8x* gör ökad omsättning att EBITDA-marginalen förväntas stiga från 31 % 2017e till 42 % 2018e. Samtidigt har bolaget en tydlig portföljstrategi och inget spel utgör mer än 20 % av omsättningen vilket sänker den operationella risken.
  • Nytt obligationslån ger goda möjligheter till fortsatt förvärvsaktivitet.  Stillfronts tre senaste förvärv har varit till ett genomsnittligt P/E om 6.4x jämfört med Stillfronts historiska P/E om 27x. Bolaget har nyligen tagit upp ett obligationslån på 110 MSEK med möjlighet att utvidga upp till 500 MSEK. Detta i kombination med bolagets Net Debt/EBITDA om 0.8x ger utrymme att fortsätta förvärva. Ledningen har även uttryckt ambitioner om att fortsätta förvärva, med fokus på bolag som historiskt haft lyckade spel och samt har goda tillväxtmöjligheter.
  • Uppsida på 58 % i ett base-case.  I ett organiskt base-case värderas Stillfront till en EV/EBITDA om 7.5x på 2018e. Givet en targetmultipel om 9.9x motsvarande peer-snitt ger det en uppsida om 23 % på 2017e. Inklusive förvärv värderas bolaget till EV/EBITDA 6.4x för 2018e. Med samma targetmultipel på 9.9x ger det på 2017e en uppsida om 58 %. I ett Bull-case värderas bolaget till EV/EBITDA 5.7x på 2018e och med en targetmultipel på 10.9x ger det på 2017e en uppsida om 99 %.

 

Stillfront