Analysts Dante Haques and Fabian Brandl Lopez have investigated the outlooks for TagMaster, a company specializing in traffic and rail solutions. Through the acquisition of Magsys, Tagmaster is expanding its geographical reach, as well as gaining future growth opportunities. Furthermore, with restructuring and consolidation of previous acquisitions, there are identified synergy effects that is projected to increase future margins. Through a discounted cash flow analysis and a sum of the parts valuation, the analysts have indicated a potential upside of 16,8 % as a base case for 2018E.

This report is written in Swedish If you want to get in touch with the analysts, please send an email to analysgruppen@linclund.com. Please click here or on the picture in order to access the full report.

Omstruktureringsarbeten bedöms öka EBITDA-marginal med 6.5 %-enheter för 2018. TagMasters koncern består av de tre mindre bolagen CitySync, CA-Traffic och Balogh. Under 2017 påbörjades en konsolidering för CA-Traffic och CitySync samt omstruktureringsarbete för Balogh. Effektiviseringar estimeras bidra till en utökad EBITDAmarginal om 6.5 %-enheter för 2018.

Förvärv estimeras bidra med en omsättningstillväxt år 2018 om 16 %. TagMaster har under Q3 2017 tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av det franska bolaget Magsys. Om förvärvet följer enligt planer bör Magsys förvärvas vid slutet av 2017 och till år 2018 estimeras det ge en omsättningstillväxt om 16 %.

Stark underliggande marknadstillväxt kombinerat med utökade investeringar. TagMaster är verksamma på de två marknaderna Rail-Solutions och Traffic-Solutions som enligt TagMasters undersökningar estimeras växa med 6.5 % fram till 2021. Även investeringar i infrastruktur för TagMasters geografiska segment antas öka. Sammantaget estimeras en omsättningstillväxt om 20 % för 2018.

Få och stora kunder skapar osäkerhet. Under 2016 utgjorde de 5 största kunderna 45 % av den totala omsättningen, varav den största stod för 23 %. Utöver detta, präglas Rail-segmentets affärer av volatilitet, där en enda order utgjorde 20 % av omsättningen i Railsegmentet för 2017 TTM. För att motarbeta detta utförs förändringsarbeten i syfte att bredda kundbasen.

Uppsida om 16,8 % för 2018. En värdering baserad på en viktning mellan DCF-värdering och Sum of The Parts ger en indikativ uppsida om 16,8 % för 2018.

TagMaster-Front