In this equity report, analysts Johan Brown and Patrik Nilsson evaluate Transtema group. Due to 15 acquisitions during 2016-2017 the company has shown a significant revenue growth. The analysts narrate why the company is well positioned to capitalize on the structural growth of the optic fiber market and the 5G market after 2020. This report is written in Swedish. If you want to get in touch with the analysts, please send an email to analysgruppen@linclund.com. Please click on the picture below in order to access the full report.

Underliggande marknadstillväxt till följd av statligt mål. Den svenska staten har satt upp ett mål om att 90% av befolkningen ska ha tillgång till nätverk med en hastighet på minst 100 Mbit/s år 2020. Detta innebär att marknaden för Transtemas fiberverksamhet kommer fortsätta växa de kommande åren. Utbyggnaden av 5G-nät är aktuellt från år 2020 då kommersiell start för marknaden väntas. Bolaget kan efter historiska förvärv erbjuda en helhetslösning inom fiberinstallation. Detta ger dem en stark position att kapitalisera på 5G-marknaden.

Finansiellt utrymme finns för ytterligare förvärvsexpansion. Transtema har genomfört 15 förvärv under 2016 och 2017. Bolaget har historiskt  finansierat förvärv med egen kassa och aktier. I dagsläget har Transtema en Net Debt/EBITDA på 1,4. Med den estimerade rörelseresultatet kommer denna multipel, räknat med dagens nettoskuld, att sjunka till 0,7 något som tyder på att det finns en del utrymme för expansion via skuldsättning, om det skulle behövas.

Multipelvärdering ger uppsida om 91,8 % 2019E i base case. Underliggande tillväxt inom inom fibermarknaden i kombination med förvärv bidrar till Transtemas omsättningstillväxt fram till 2019E. Personal- och råvarukostnader förväntas minska i och med att bolaget allokerar fokus från fiberinstallation till  tjänster och kommunikation inom området.  Marginalförbättring sker även tack vare integration av förvärven och att bolaget blir mer enhetligt under tid. Detta motiverar en EV/EBIT om 7,6 vilket ger en uppsida om 91,8 % 2019E.

TRANS.20180129.vF Front