In this equity report, analyst Patrik Nilsson evaluate Aspire Global. The company is currently expanding both geographically and through new business concepts. The analyst narrate why Aspire Global has the potential to grow further as a result of their new sports betting plattform, but also through new contracts. This report is written in Swedish If you want to get in touch with the analysts, please send an email to analysgruppen@linclund.com. Please click here or on the picture in order to access the full report.

Case summary:

  • Aspire’s complete solution facing  B2B-customers may contribute to synergies.
  •  Geographical expansion and launching of sports betting enable revenue growth of 19 % 2018E
  •  Base case indicates an appreciation of 26 %

Aspire erbjuder en helhetslösning till B2B-kunder, vilket ger potential för synergier. Då bolaget driver spelplattformarna åt sina kunder kan kunderna istället fokusera på att driva in användare och stärka varumärket. Detta skapar synergier mellan bolaget och kunderna. Ytterligare synergier skapas i och med lanseringen av sports-betting, vilket estimeras driva in mer trafik till de redan etablerade hemsidorna.

Geografisk expansion samt lansering av sports-betting möjliggör omsättningstillväxt om 19% 2018E. Aspire arbetar aktivt med att expandera mot reglerade marknader. Ett exempel på detta är samarbetet med Cofina i Portugal där lanseringen av online-casinot har uttryckts av VD:n som lyckat. Sports-betting kommer även bli tillgängligt i början av 2018, vilket i kombination med fler avtal kommer driva bolagets omsättningstillväxt om 19 % 2018E.

Target-multipel om 11,5x EV/EBITDA baserad på en regressionsanalys ger uppsida om 26 %. Värderingen baseras på en regressionsanalys på B2B-Peers same B2C-Peers. EV/EBITDA-multipeln för peers (R12) ställs i förhållande till den estimerade EBITDA-tillväxten 2018E. Aspire Globals förväntade EBITDA-tillväxt 2018E leder fram till en multipel för B2B samt B2C. Multiplarna justeras sedan med en storleks(relaterad) riskpremie från PWC om 2,4 % (B2B) samt 2 % (B2C). Multiplarna viktas baserat på hur stor del av resultaten segmentet estimeras generera. Slutligen adderas dessa två multiplar som leder fram till en target- multipel om 11,5x EV/EBITDA, vilket ger en uppsida om 26 %.

aspire.front