In this equity report, analyst Sebastian Hofstedt evaluate Alcadon Group. The company is currently expanding through organic growth in the fiber optics market and has taken aim at the upcoming 5G market. The analyst narrate why Alcadon has the potential to grow through capitalization on the 5G market as well as continuing to deliver products in fiber and other internet related areas. This report is written in Swedish. If you want to get in touch with the analysts, please send an email to analysgruppen@linclund.com. Please click here or on the picture in order to access the full report.

Case summary:

  • 5G market growth at 50.9 % CAGR 2020E-2026E and fiber market growth at 11.7 % CAGR 2016E-2020E
  • Diversified products with recurring customers and recognized in-house brands
  • DCF indicates an appreciation of 40 %

Alcadon är exponerad mot fibermarknaden som växer 11.7 % CAGR mellan 2016E och 2020E. CAGR om 11.7 % estimeras i fibermarknaden mellan 2016E och 2020E om regeringens fiberambitioner om att 95 % av hushåll ska ha tillgång till fiber ska nås. Vidare är Bolaget positionerade mot marknadens steg mot 5G-internet som estimeras växa CAGR 50.9 % mellan 2020E och 2026E. I Sverige beräknas storskaligt bruk av 5G-internet påbörjas under 2020E. Enligt Post- och telestyrelsen har Sverige potential att bli ledande i Europa inom 5G.

Brett produktsortiment i föränderlig marknad. Ledningen i Alcadon har gedigen erfarenhet av tidigare teknikskiften och Bolagets kunder stannar ofta i tiotals år. Kombinerat med ett brett sortiment så bedöms Alcadon stabilt positionerad i marknaden. Bolaget har dock betydande risker i prispress från konkurrenter, vilket motverkas av långvariga och etablerade kundrelationer.

DCF ger indikativ uppsida om 40 %. Alcadon har värderats genom DCF som ger indikativ uppsida om 40 % med ett aktiepris om 53.5 kr. Samt så har en kompletterande relativvärdering genomförts med en peergroup. Relativvärderingen ger potentiell uppsida om 62 %, baserat på EV/EBITDA LTM för peers jämfört med EV/EBITDA 2018E för Alcadon. Uppsidan är baserad på target-multipel 14.1x, vilket motiverar en aktiekurs om 62.2 kr 2018E.

ALCA.20180211.vF copy