In this equity report, analysts Johan Brown and Sebastian Würtz evaluate 24SevenOffice.  There is structural change in the ERP (Enterprise Resource Planning) market where companies are changing from a stationary system to a cloud-based one. This has resulted in a double-digit growth the past years. The analysts narrate why 24SevenOffice may be well positioned for further organic growth through geographical expansion and continued market growth. This report is written in Swedish. If you want to get in touch with the analysts, please send an email to analysgruppen@linclund.com. Please click here or on the picture in order to access the full report.

Case summary:

  • Reccuring revenues based on subscriptions creates a lock-up effect and reduces the risk
  • Well positioned to capitalize on a growing market
  • Base Case indicates an appreciation of 58 % until 2019E

Återkommande intäkter i form av abonnemang skapar inlåsningseffekt och sänker risken. Bolaget har en intäktsmodell som består av återkommande intäkter i form av abonnemang. Bolag är generellt obenägna att byta affärssystem, vilket leder till en inlåsningseffekt. Detta i kombination med återkommande intäkter sänker risken. 24SevenOffice har haft en CAGR om 30,3 % på sina ARR.1 Vidare estimeras antalet abonnemangskunder fortsätta växa med 22,6 % CAGR till 2019E.

Väl positionerade på en snabbt växande marknad. Bolaget är verksamma på SaaS-marknaden,2 som estimeras växa globalt om 27,9 % CAGR fram till 2022. Bolaget har positionerat sig mot målkunder som är små till medelstora bolag, vilka har höga krav på ett affärssystem med hög funktionalitet, vilket dessutom är molnbaserat.

Base Case motiverar en uppsida om 58 %. Värderingen har genomförts genom en multipelregression. I ett base-scenario värderas bolaget till en EV/S om 2,6x 2019E vilket motsvarar en uppsida om 58% givet en targetmultipel om 4,0x.

247.20180217.vF Front