In this equity report, analysts Edvin Sjökvist and Fredrik Lindblad assess Odd Molly. The company is experiencing heavy competition in an ever-changing retail market. The analysts narrate how the distribution between retail and online sales will impact the company moving forward.  This report is written in Swedish. If you want to get in touch with the analysts, please send an email to analysgruppen@linclund.com. Please click here or on the picture in order to access the full report.

Case Summary:

  • New product lines and geographic expansion
  • Need for further brand development
  • Increased debt level and negative cashflows might require further equity financing
  • Base scenario indicates a price depreciation of 18 % from current levels

Satsning på nya kollektioner och marknader. Bolaget har utarbetat en strategi om att öka sin kollektion. Detta bör bidra till en ökad omsättning, samt en jämn fördelning av omsättningen över kvartalen. Bolaget har nyss utfört en satsning i England, något som bör bidra till högre marginaler samt omsättning.

Stort behov av att vidareutveckla varumärket. Odd Molly förknippas fortfarande starkt med sina koftor och storhetstid runt år 2010. Bolaget har anställt en ny Creative Director, Anders Carleö, för att råda bot på detta och vidareutveckla varumärket, med hopp om att öka omstättningen i bolaget. 

Ökade skulder i kombination med negativt kassaflöde kan tvinga fram nyemission. Bolaget har uttalat sig om att de vill utveckla sin webbförsäljning och expandera internationellt. Detta kräver kapital och bolaget har kortsiktiga skulder om drygt 100 MSEK,  en kassa om 17 MSEK och ett negativt kassaflöde vilket kan tvinga fram en nyemission. Med nuvarande burn rate väntas bolagets kassa att räcka till Q1 2019.

Base scenario ger en nedsida om 18 % 2019E. Base scenario ger en estimerad omsättning om 458 MSEK och ett EBITDA om 25,1 MSEK 2019E. Utifrån en targetmultipel satt mot peers om EV/EBITDA 6,7x ges en riktkurs om 16,4 kr och en nedsida om 18 %

.ODD.20180227.vF