In this equity report, analysts Victor Forss and Carl Sandström assess Nordic Leisure. Due to low competition and strict regulations, the company is well positioned in a market with underlying growth. The analysts narrate how a high portion of regulated revenues and new business areas lead to rising margins. This report is written in Swedish. If you want to get in touch with the analysts, please send an email to analysgruppen@linclund.com. Please click here or on the picture in order to access the full report.

Case summary:

  • Underlying market growth provides conditions for strong growth 2018E-2019E
  • 90% regulated revenues contribute to operational stability and could lead to valuation premium
  • New business areas are expected to contribute to improved margins
  • Base case indicates an appreciation potential of 12,9 %

 

Underliggande marknadstillväxt och höga inträdesbarriärer ger förutsättningar för stark tillväxt. I Sverige sker drygt 40% av spelkonsumtionen online, i Baltikum var motsvarande siffra drygt 3% 2016. En möjlig slutsats av detta är att de baltiska spelmarknaderna ligger efter resten av Europa i utvecklingen av onlinespelsindustrin och att denna andel således bör öka. De reglerade marknaderna i Estland och Lettland växte under 2016 cirka 50%. Givet NLABs marknadsposition är de väl positionerade att kapitalisera på den underliggande tillväxten.

Nya verksamhetsområden leder till förbättrad EBIT.marginal, från 22,4% 2017 till 28% 2019E. Förvärven av affiliatebolagen Kama Net och Future Lead Generation innebär en satsning på affärsområdet Media, som 2018E väntas stå för 13% av intäkterna. Marginalerna inom media är generellt avsevärt högre än inom nätspel, där rörelsemarginalsnittet är 53% respektive 19% hos peers. Satsningen på media estimeras till en förbättring av NLABs EBIT-marginal, från 22,4% 2017 till 28% 2019E.

Target-Multipel på 17x EV/EBIT för 2019E baserat på peers ger en indikativ uppsida om 12,9%. I ett base case estimeras NLAB ha en omsättningsökning om 37% 2018E, där den organiska tillväxten väntas uppgå till 27% och den förvärvsdrivna tillväxten 10%. Skalfördelar och lägre kostnader inom mediasegmentet väntas bidra till en förbättrad EBIT-marginal under 2018E-2019E, från 22,4% 2017 till 28% 2019E. Peers värderas till ett snitt om 16,1x EV/EBIT för 2019E, men en premie anses vara motiverad för NLAB och Target-Multipeln är 17x EV/EBIT, vilket  ger en uppsida om 12,9%.

NLAB.20180307.vF