In this market report, analysts Olle Göransson and Patrik Nilsson evaluate the Online Gambling industry. The market has gone from land-based casinos to online websites and is now rapidly penetrating mobile platforms. Furthermore, the industry is heavily affected by current regulations, hence the analysts tries to determine the effect this has on different market participants. This report is written in Swedish. If you want to get in touch with the analysts, please send an email to analysgruppen@linclund.com. Please click here or on the picture in order to access the full report.

Case Summary:

  • The market is changing from land-based to online websites and mobile platforms.
  • Regulations in Europe result in lower revenues and forces a market consolidation to be able to maintain margins.
  • Gambling has gone from a niche product to several new customer groups, which forces market participants to think differently.

Historiskt hög marknadstillväxt förväntas fortsätta inom nya plattformar. Sedan 2003 har onlinespel vuxit med i genomsnitt 23,1 %, på årsbasis (CAGR). Spelmarknaden som helhet har under samma period vuxit med 3,8 % i snitt. Estimat från H2 Gambling Capital visar att onlinemarknadens tillväxttakt kommer att avta något, och uppgå till cirka 7 % per år från 2018 till och med 2021. CAGR för mobilspel förväntas dock uppgå till knappt 16 % per år under samma period, vilket betyder att det är viktigt för bolagen att inrikta sig på nya plattformar.

Regleringar medför kostnader, men även möjligheter. Risker som tillkommer då länder planerar att genomföra regleringar kan resultera i begränsade eller upphävande från att bedriva sin verksamhet inom området. Detta leder till att bolaget förlorar intäkter från det geografiska området, vilket kan påverka resultatet markant. Vidare kostar regleringar skattekostnader, vilket i spelbranschen drabbar bolagens intäktspost. Exempelvis förväntas skatten på svenska intäkter öka från 5 % till 18 % när den nya regleringen träder i kraft. Det finns dock även möjligheter knutna till regleringen. Framför allt skapas en legitimitet hos bolag som aktivt är under kontroll av myndigheter, vilket kan skapa större intresse bland kunder att spela hos den specifika aktören.

Mr Green och Scout Gaming, aktörer i samma bransch men med olika inriktning. Inom onlinespel och -casino redogörs för tre olika typer av aktörer; dessa är leverantörer, affiliates och operatörer. Två av dessa aktörer är Scout Gaming, en leverantör av plattformar, och Mr Green, en svensk casinooperatör. Scout Gaming tillhandahåller plattformar för Daily Fantasy Sports och har under 2017 ingått avtal med flertalet kunder, bland annat Betsson och Nordic Leisure. Bolaget förväntas växa med 24 % årligen fram till 2022E, vilket motiverar en uppsida om 22 % med target om P/S 6,5x. Mr Green & Co AB (”Mr Green” eller ”Bolaget”) är ett svenskt onlinespelbolag med verksamhet i 13 länder. De värderas idag till en rabatt om 30 % gentemot härledd peer- grupp, baserat på EV/EBIT. De förväntas under 2018 förbättra såväl omsättning som EBIT-marginal. Det leder till en estimerad EV/EBIT om 8,9x, vilket motiverar en uppsida om 24 % på 2018 års prognos.

Online.Gambling.20180309.vF