In this equity report, analyst Sebastian Hofstedt and Gabriel Burmeister evaluate MIPS. The company produces a patented safety accessory for different types of helmets and it is capitalizing on market trends towards outdoor activities and safety. The analysts narrate why MIPS has the potential to grow organically 40 % CAGR during 2018E-2020E, with improving margins, this enabled by the company’s scalable business model. This report is written in Swedish and if you want to get in touch with the analysts, please send an email to analysgruppen@linclund.com. Please click here or on the picture in order to access the full report.

Case summary:

  • Strong market trends towards outdoor activities and safety in Sweden and the US.
  • Popular product with a scalable business model enables strong organic growth at 40 % CAGR between 2018E and 2020E.
  • DCF indicates a potential downside of 0.2 % and the stock is therefore considered fairly valued.

Starka underliggande marknadstrender med växande säkerhetstrend i Sverige och USA förväntas driva fortsatt organisk tillväxt. Andelen hjälmanvändare i Sverige har vuxit från 24,7 % 2006A till 35,6 % 2016A. I USA växte marknaden för fritidsaktiviteter med 5 % CAGR mellan 2005A-2011A. Vidare uppskattas försäljningsvärdet av cykelhjälmar vuxit med 24 % mellan 2010A och 2015A i USA och antalet sålda hjälmar med 17 %. Vidare är marknaden för vinter-accessoarer och hjälmanvändning vid vinter-aktiviteter växande i USA, vilket motiverar en framtida högre efterfrågan på Bolagets produkter.

Skalbar affärsmodell med outsourcad produktion i syfte att sänka produktionskostnader skapar marginalförbättringar. Produkten är skalbar, då befintlig teknik justeras för att anpassas till olika typer av hjälmar. Produktionen är outsourcad till Kina för att pressa kostnader. Bolagets bruttomarginal och EBIT-marginal år 2017A uppgick till 74 % respektive 16,6 % och vidare förväntas fortsatt låga produktionskostnader leda till växande marginaler vid ökad försäljning. Bolagets omsättning estimeras till 345 MSEK år 2020E och EBIT-marginal samma år förväntas uppgå till 27 %.

DCF ger indikativ nedsida om 0,2 % utifrån aktiekurs om 50,6 SEK och Bolaget anses därmed rättvist värderat. MIPS har värderats genom DCF som ger indikativ nedsida om 0,2 % med ett aktiepris om 50,5 SEK. Detta trots starka underliggande trender i marknaden och goda försäljningssiffror framöver. Således anses Bolaget rättvist värderat ifrån aktiekursen 50,6 SEK.

MIPS.20180321.vF