In this equity report, analyst Sebastian Würtz evaluate Formpipe. There is an increased interest in Cloud based products as a result of a structural change in the software market where companies goes from stationary systems to cloud based ones. This is expected to result in margin improvements for Formpipe. The analyst narrate why Formpipe is well positioned to capitalize on the growing cloud market as well as on upcoming changes in the EU’s new General Data Protection Regulation. This report is written in Swedish. If you want to get in touch with the analysts, please send an email to analysgruppen@linclund.com. Please click here or on the picture in order to access the full report.

Case summary:

  • Increased sales of cloud services expected to expand EBIT-margins from 9,7 % to 15,7 % between 2017A to 2019E
  • Well positioned on the Swedish and Danish market.
  • A weighted intrinsic and relative valuation indicates appreciation of 25 %.

 

Ökad försäljning av Cloud-tjänster estimeras växa EBIT-marginalen från 9,7 % till 15,7 % mellan 2017 och 2019E. Från 2017A till 2019E estimeras antalet Cloud-kontrakt att ha en CAGR om 29 %. Detta förväntas stärka EBIT-marginalen från 9,7 % till 15,7 %. Detta sker till följd av att Cloud-licenserna är av abonnemangskaraktär, vilket kräver mindre personal för att öka försäljningen. Dessutom har dessa produkter en bruttomarginal som ligger närmare 100 %.

God positionering på svenska och danska marknaden. Formpipe är väl positionerade på den svenska och danska marknaden inom ECM (Enterprise Content Management) där de har en rad olika programvaror som är av både Cloud och back-end typ. Bolaget har även flera kommuner, myndigheter och stora företag som kunder, vilket ger Formpipe säkerhet i form av kunder med god betalningsförmåga. Vidare träder en ny EU-reglering i kraft under 2018, vilket estimeras öka myndigheter och företags investeringar i digital infrastruktur. Detta ger goda marknads-förutsättningar att vinna nya kunder och öka omsättningen.

En viktad absolut- och relativvärdering ger en indikativ uppsida om 24 %. Vid en värdering där absolut- och relativvärdering har viktats 50/50 erhålls en indikativ uppsida om 25 % och ett aktiepris om 17,83 kr.

FPIP.20180326.vF