In this equity report, analysts Edvin Sjökvist and Petrus Lindh assess MAG Interactive. The company’s growth has been stagnant during the past two years but is expected to regain momentum due to an acquisition, new publishing strategy and new games. The analysts narrate how higher profitability is to be achieved through higher revenue per daily active user for acquired games as well as more sales from new releases. This report is written in Swedish. If you want to get in touch with the analysts, please send an email to analysgruppen@linclund.com. Please click here or on the picture in order to access the full report.

Case summary:

  • Global mobile games market is in consolidation and is annually growing 14,3% CAGR until 2020E
  • Cash amounting to 74,8 MSEK allows for acquisitions, development of new games and user acquisition
  • Base case indicates an appreciation of 16%

Förvärv av FEO Media förväntas höja Average Revenue Per Daily Active User (ARPDAU). Enligt MAG har en aktiv förvärvsstrategi och i november 2017 förvärvades FEO Media för 121,8 MSEK. Bolagets mest kända titel är Quizkampen och köpeskillingen uppgick till P/EBITDA 3,9x. FEO Media omsatte 2016/17 92,0 MSEK och hade en EBITDA-marginal om 23,0 %. I Q4 2016/17 hade MAG en ARPDAU om 0,39 SEK vilket kan jämföras med FEO Medias ARPDAU om 0,09 SEK. MAGs intention är att höja ARPDAU hos FEO Medias spelarbas till närmare MAGs egna nivåer och därmed öka intäkter från FEO Medias spel.

Backpacker har potential att bli en succé. Frågesportsspelet Backpacker är MAGs senaste spelsläpp och har utvecklats av spelstudion WeAreQiiwi Interactive. Sedan lanseringen i oktober 2017 har spelet fått 23 st #1 placeringar på “top grossing trivia games” för Android och iOS, vilket innebär att det är spelet inom kategorin som omsätter mest pengar. Detta visar på att Backpacker är väldigt lönsamt och att det mycket väl kan bli bolagets nästa stora kassako.

I ett base scenario väntas MAGs omsättningstillväxt 2018E drivas av lansering av spelet Backpacker och beräknas ge intäkter om 60 MSEK 2018E. EBIT-marginal beräknas till 9,6 % 17/18E och 9,1 % 18/19E. EBIT uppskattas 17/18E till 37,4 MSEK vilket ger ett motiverat pris per aktie om 27,7 SEK. Priset baseras på targetmultipeln om 17,5x, Bolagets nettoskuld om -74,8 MSEK och antalet aktier. Detta motsvarar en potentiell uppsida om 16 %.

MAGI.20180409.vF