In this equity report, analyst Sebastian Hofstedt evaluate Balco Group. The company produces solutions for balcony renovations and the company is operating on a market with strong potential growth the coming years. The analyst narrate why Balco has the potential to grow organically 19 % in 2018E and 16 % during both 2019E and 2020E. This report is written in Swedish and if you want to get in touch with the analysts, please send an email to analysgruppen@linclund.com. Please click here or on the picture in order to access the full report.

Case summary:

  • Strong need for renovation of balconies in many of the company’s key markets enables growth.
  • Leading market position in Sweden and Norway, with second place in Denmark.
  • Base case EV/EBITDA indicates a potential appreciation of 17 % based on 2018 estimates.

Stark marknadsposition, goda underliggande trender och växande marknad estimeras driva fortsatt organisk tillväxt. Bolaget har störst marknadsandel av balkongmarknaden i Sverige och Norge, 17 % respektive 21 %. Balco:s viktigaste kundgrupp, bostadsrättsföreningar, är en växande ägarform i Sverige. Balkongmarknaden förväntas växa med 5,8 % CAGR 2015-2020E, där Sverige estimeras växa med 18,7 % CAGR. Marknadstillväxten drivs av uppdämt renovationsbehov, vilket är en effekt av ålder på bostadsbeståndet.

Ökat fokus mot renovation och inglasade balkonger, samt Balco-modellen, skapar fördelar. Balco anser att fördelarna med inglasade balkonger är många, då balkongerna skapar större levnadsyta, energieffektiviserar bostaden, samt kan användas 8 månader istället för 4 månader i Norden. Bolaget arbetar utefter den så kallade Balco-modellen, där befintliga balkonger kapas och ersätts med nya inglasade. Detta sker utifrån bostaden och medför därmed fördelar gentemot traditionella metoder, exempelvis lägre underhållskostnader, samt minskad risk för korrosion och fuktskador, vilket ökar säkerheten i bostaden.

Uppsida om 17 % till 2018E i base case. Genom målmultipeln ges ett implicerat aktiepris om 71 SEK baserat på EV/EBITDA 2018E om 9,3x, vilket ger en potentiell uppsida om 17 %. En direkt avkastning om 4 % 2017A som delas ut i maj 2018, innebär en total potential avkastning om 21 % 2018E. ND/EBITDA estimeras vara fortsatt låg, från 0,7x 2017A till 0,5x 2019E. Låg skuldsättning och kassa om 106,5 MSEK 2017A ger möjligheter till vad Balco benämner som selektiva förvärv.

 

BALCO.20180415.vF