In this equity report, analysts Marcus Eriksen and Victor Forss assess Wise Group. The company is expanding its services within Digital HR Services due to a growing demand and a more lucrative business model. The analysts narrate how a shift from staffing to Digital HR Services can raise margins due to lower margins within the staffing and consulting segment. This report is written in Swedish. If you want to get in touch with the analysts, please send an email to analysgruppen@linclund.com. Please click here or on the picture in order to access the full report.

 Case summary:

  • Decommissioning of Danish operations is expected lead to improved financial results 2018E-2019E
  • Growth within the segment Digital HR Services leads to higher margins
  • Base case indicates an appreciation potential of 17,4 %

Satsning på segmentet Digitala HR-tjänster väntas leda till marginalexpansion. Marknaden för HR-tjänster ser idag en förflyttning mot digitala plattformar. Under 2017 växte Bolaget med 33,0 % inom segmentet, varav 13,3 % organiskt. Detta kan jämföras med en omsättningstillväxt om 9,3 % respektive 13,7 % inom Rekrytering & Konsult samt HR konsulting & Ledarutveckling. Inom segmentet erhöll Wise Group en EBIT-marginal om 9 %, vilket kan jämföras med 6 % respektive 2 % för deras andra två segment. Vidare estimeras de högre marginalerna i segmentet kombinerat med den relativt högre tillväxttakten leda till marginalexpansion.

Avveckling av den danska verksamheten väntas leda till förbättrat resultat 2018E-2019E. Styrelsen för Wise Group har beslutat att avveckla större delen av den danska verksamheten. Den danska verksamheten har inte utvecklats som förväntat och belastade i och med avvecklingen 2017 års resultat med -13,7 MSEK. Endast mindre avvecklingskostnader beräknas tillkomma 2018E. Avvecklingen väntas medföra EBIT-marginalförbättring, från 4,6 % 2017A till 5,8 % 2018E för att sedan bli 6,0 % 2019E.

DCF-värdering indikerar en uppsida om 17,4 %. En DCF-värdering ger ett estimerat EV om 719 MSEK, vilket justerat för bolagets nettoskuld om 187 MSEK och antalet utomstående aktier ger ett implicerat aktiepris om 72 kr. I ett Steady State väntas en EBIT-marginal om 6,0 % och en evighetstillväxt om 2,0 %.

WISE.20180515.vF