In this equity report, analyst Petrus Lindh assess Enersize Oyj. The company is expanding due to a growing demand to reduce electricity costs, more reliable production and a general trend in more effective use of resources. The analyst narrate how the current project pipeline will help fund investments in the new autonomous software which, through licensing agreements, will be the main driver for growth going forward. This report is written in Swedish. If you want to get in touch with the analysts, please send an email to analysgruppen@linclund.com. Please click here or on the picture in order to access the full report.

  • Demand for effective use of resources combined with attractive offering and revenue sharing gives industries good incentives to use Enersizes technology
  • New technoloy enables Enersize to offer electricity savings and reliable uptime in compressed air systems though autonomous software.
  • Fair value indicates an appreciation of 150%

Global potential för årliga besparingar i tryckluftsystem uppgår till 300 MDSEK. Bolagets målkund är de 1 % största fabrikerna, dessa utgör årligen 300 MDSEK i besparingspotential enligt bolaget. Enersize är de enda på marknaden som kan uppnå en elkostnadsbesparing på över 15 % och har en automatiserad mjukvara. Besparingarna ligger mellan 20-30 %, snittet är 26,4 %. Affärsmodellen bygger på vinstdelning där Enersize får ungefär 50 % av besparingarna under 3-4 år och därefter 10-20 %.

295,5 MSEK i projektpipeline finansierar utvekling av automatisk mjukvara. Hittills har Enersize enbart projektavtal, innebärande att de själva installerar sensorer, analyserar och effektiviserar. Detta begränsar skalbarheten och kräver att Enersize själva förhandlar med kunder. Med den autonoma mjukvaran behöver Enersize inte vara en aktiv del av processen utan kan låta andra parter använda mjukvaran och uppnå samma resultat. Pipeline för projekt estimeras ha ett sammanlagt värde på 295,5 MSEK i vinstdelning de kommande 4-5 åren och kommer generera kassaflöden för att fortsatt utveckla och lansera den licensbaserade automatiserade mjukvaran på marknaden.

Licensavtal för autonom mjukvara väntas leda till omsättningstillväxt CAGR om 211,3 % 2018-2022. Tekniskt genombrott gjordes under våren 2018 och ansökningar för patent gällande den autonoma mjukvaran skickades in. Målet är att kunna växa genom licensavtal för mjukvaran redan 2018. Med licensavtal kan kunden eller tredje part sköta installation och effektivisering med hjälp av den autonoma mjukvaran, innebärande mer skalbar tillväxt. Förväntad omsättningstillväxt motsvarande CAGR om 211,3 % 2018E-2022E leder till 539,0 MSEK i intäkter 2022.

41682390_279147616252044_8570907345712840704_n